Skylthållare A4 gavel

A4 format för montering på vertikalt rör såsom gaveln