Nät
Stort nät som kompletteras med spjut för upphängning av varor i butik.

Inkl fästanordningar
Mått 1500×1200
Tråd 4 mm
Vikt 5 kg
Trådavstånd 50 mm